Jdi na obsah Jdi na menu
 


 

 

PRAGOTRADE spol. s r.o. provozuje

Recyklační středisko Pchery Theodor a Recyklační středisko Hájek,

 

ve kterých jsou přijímány nezávadné stavební a demoliční odpady a nezávadné výkopové zeminy. 

 

 pragologo.jpg . . . lepší než skládka

 

V Recyklačním středisku Pchery Theodor a v Recyklačním středisku Hájek jsou přijímány tyto nezávadné odpady:

 

Katalogové číslo odpadu

Název odpadu

17 01 01

beton

17 01 02

cihly

17 01 03

tašky a keramické výrobky

17 01 07

směsi nebo oddělené frakce betonu, cihel, tašek a keramických výrobků neuvedených pod číslem 17 01 06 (bez obsahu nebezpečných látek)

17 03 02

asfaltové směsi neuvedené pod číslem 17 03 01 (bez obsahu dehtu)

17 05 04

zemina a kamení neuvedené pod číslem 17 05 03 (bez obsahu nebezpečných látek)

17 05 06

vytěžená jalová hornina a hlušina neuvedená pod číslem 17 05 05 (bez obsahu nebezpečných látek)

17 08 02

stavební materiály na bázi sádry neuvedené pod číslem 17 08 01 (bez obsahu nebezpečných látek)

17 09 04

směsné stavební a demoliční odpady neuvedené pod číslem 17 09 01, 17 09 02,            17 09 03(bez obsahu rtuti, PCB a ostatních nebezpečných látek)

20 02 02

zemina a kameny

 

Přijímané nezávadné stavební a demoliční odpady a nezávadné výkopové zeminy jsou dále zpracovávány tzn. recyklovány (drceny a tříděny). Nadrcený a vytříděný produkt do několika rozličných frakcí je možné využívat ve stavební činnosti - dále je tedy nabízen k prodeji jako recyklované kamenivo (případně certifikované stavební výrobky vyhovující kvalitativním parametrům dle platných norem)

 

frakce.jpg

 

 

V Recyklačním středisku Pchery Theodor a Recyklačním středisku Hájek jsou nabízeny k prodeji tyto recyklovaná kameniva v různých frakcích:

(zjednodušeně ve frakci: jemný x střední x hrubý)

  • Recyklované asfaltové kamenivo 
  • Recyklované betonové kamenivo 
  • Suťový recyklát 
  • Tříděná zásypová zemina

 

recyklaty.jpg

  

 

Správná cesta pro nové využití Vašich stavebních a demoličních odpadů.

 

 

Náhledy fotografií ze složky Recyklační středisko Pchery Theodor