Pohled na plochu jednoho nadzemního podlaží budovy garáží Veleslavín