Odpady byly po demolici nakládány a odváženy k dalšímu zpracování do Recyklačního střediska Pchery Theodor