Výstavba nových chodníků ze zámkové dlažby a podkladů pod silnice