Výsledné frakce z třídící linky - každý pás jiná frakce